Dünyada ana ulaşım türü olarak kullanılan kara yolu ulaşımının; noktalar arasında kesintisiz taşımaya olanak vermesi, bu taşıma sisteminin esnek yapısı, hızı ve sistemler arası geçişlere uyumlu olması kara yolu taşımacılığının giderek gelişmesine olanak vermiştir. Binyol Yapı kara yolu ve üzerindeki tüm tesis ve yapıların hem projelendirme hem de kontrollük hizmetleri konusunda büyük tecrübeye sahiptir.